מתקן
השבת חומצה

שאיבה וסחיטת בוצה ביולוגית מסוכנת

השבת נפח תפעולי בריכת הברומטים

העבודה שבוצעה

במסגרת העבודה בוצע ניקוי ופינוי פסולת בבריכת הברומטים בעומק של 2 מטרים, שטח פני הבריכה היה 2.25 דונם כאשר גובה המשקעים שהצטברו הגיע ל-1 מטר. הניקוי בוצע באמצעות יחידה שואבת מסוג The Hunter , פטנט ייחודי של חץ. ויחידת השבת הנוזלים וסחיטת הבוצה בטכנולוגית Filter Press. העבודה כללה גם את פינוי הפסולת להטמנה. סה"כ פונו כ- 336 טון פסולת בריכוז מוצקים כ-70 אחוזים. 

בריכת הברומטים

בריכת הברומטים קלטה זרם עשיר בברומט שמקורו ממפעל המגנזיום ושמשה:

כמה האתר עזר לך בהבנת הבעיה ובחירת הפתרון?

דילוג לתוכן