פלוקולציה

מערכות מינון לשלבי פלוקולציה מזריקות מינון מדויק ואוטומטי של פולימר בריכוז ידוע מראש. השימוש במערכות מינון נעשות לטיפול בשפכים בתעשיות רבות, כמו: מט"שים, מזון, כרייה, בנייה, כימיקלים, פרמצבטיקה ועוד. לרוב המערכות האלו מיושמות כדי להגדיל את קצב השיקוע בתוך המשקע, במטרה להגדיל את הרחקת מוצקים בזרם הראשי, ע"י חיבור בין החלקיקים באמצעות הפולימר ליצירת חלקיק גדול יותר – פתית. לאחר הכנסת המינון הרצוי הזרם יכול לעבור בתוך מיקסר סטטי או מיקסר בעל מערכת ערבול. כדי לדעת ולאפיין את המוצר בצורה הטובה ביותר חשוב לדעת מראש את הנקודות הבאות לתכנון.

נקודות לתכנון מערכות מינון: 

  • ריכוז המוצקים בזרם הנכנס
  • ספיקה ממוצעת ושיא
  • אפיון הזורם, כלומר, רמת pH, קורוזיביות, צמיגות וכל פרמטר שנראה לך חשוב לתכן המערכת.
  • דרישת אחוזי שיקוע.
  • מבחני שיקוע

קיימים בשוק כמה סוגי פלוקולנטים, אניוני או קטיוני, ובחירת השימוש בסוג מסוים מושפע מסוג משקע/בוצה שקיימת במפעל. בחינת הריכוז או המינון הנדרש כלפי אותו משקע או בוצה נעשה ע"י מערכת מעבדתית שנקראת מבחן כוסות. הפרמטרים במבחן הכוסות הם: 

  • ריכוז משקע
  • נפח פולימר בריכוז קבוע
  • רמת pH משתנה

כאשר 2 פרמטרים קבועים ואחד משתנה. תוצאות הניסוי נבחנות ע"י ספקטרופוטומטר המודד את רמת העכירות של הנוזל, או ע"י סינון ומשקל המוצקים המרחפים בנוזל. לאחר לקיחת התוצאות והמדידות מתבצע בניית גרף לפי המשתנים הנדרשים ובכך מחושב המינון הרצוי ע"פ הדרישה כלפי ריכוז מוצקים נוכחי בזרם.

קיימים כמה כללי אצבע שמדברים על מיכלי מינון פלוקולציה. לפי מידות מסיימות וסוג המשקע שקיים הזרם.

כמה האתר עזר לך בהבנת הבעיה ובחירת הפתרון?

דילוג לתוכן