השטיפה הנגדית

עקרון השטיפה הנגדית (קסקדה) – אחת הדרכים העיקריות לצמצום כמות מי השטיפה בתהליך הייצור. קסקדה פירושה אשד או מפל מים קטן. בשיטה זו שטיפת המוצר נעשית בכמה שלבים בתאים שונים, בעוד מי השטיפה מועברים בכיוון הפוך לכיוון תנועת המוצר. המים הנקיים משמשים לשלב השטיפה האחרונה, והמים המשומשים ביותר – לשטיפה הראשונה. התקנת מערכת שטיפה קסקדית […]

תרמופילי

סביבת מחיה ביולוגית הגבוה מ-45 מעלות צלסיוס

מזופילי

סביבת מחיה ביולוגית שנעה בין 20 – 45 מעלות צלסיוס  

בוצה מיוצבת

בוצה שעברה תהליך ייצוב בוצה ועומדת בערכים שנקבעו בתכנית שאושרה ע"פ הממונה.  

למתקן השבה

מיתקן ייעודי שיש בידו רישיון עסק לשריפת פסולת או לתחנת כוח לפי חוק רישוי עסקים, או היתר פליטה לטיפול תרמי בפסולת מוצקה או לייצור אנרגיה לפי חוק אוויר נקי, לפי העניין;  

לשימוש חקלאי

טיוב או דישון קרקע המשמשת לגידול או ייצור חקלאי של צמחים בהתאם להוראות תקנה 7 במסמך תקנות המים.

בוצה סוג א'

בוצה סוג א' – בוצה מיוצבת שריכוז החיידקים שבה עומד בריכוזים אלה – ריכוז החיידקים מסוג קוליפורמים צואתיים קטן מ-1000 MPN לגרם אחד של חומר יבש, או ריכוז חיידקי סלמונלה קטן מ-3 MPN לארבעה גרם של חומר יבש;

מזהמים

חומרים העלולים לפגוע באדם או בסביבה, כגון תרכובות אורגניות, מתכות כבדות, חנקן, זרחן וגורמי מחלות מיקרוביאליים;

לבוצה מינרלית

בוצה בעלת הרכב חסר חומר אורגני, לרוב תגיעה מתעשיות שאינם כוללות תהליכים ביולוגיים, כמו: כרייה, מתכות ופלדה, שמנים ונפט.