משקעים

מה יכול להיחשב כמשקע? 

משקע הוא כל מה שעלול להצטבר ובקרקעית מבלי להתמוסס בנוזל. דוגמאות של משקעים נוכל לראות בתעשיית השפכים כאשר יכולים להיווצר משקעים בבריכות שיקוע, מאגרי ויסות, מכלי מעבר וכל בוצה שהיא מגיע או נוצרת במהלך התהליך. דוגמה נוספת נוכל לראות בתוך מכלי ובריכות הרכז במפעלי ההתפלה כאשר המלחים נמצאים במצב של על רוויה,  בתרחיש זה ריכוז המלחים גבוהה מאוד ואינו יכול להיקלט בגוף המים ובכך להתגבש ולשקוע בקרקעית. בשתי דוגמאות אלו שיקוע הבוצה או התמלחות מקטינה את הנפח התפעולי של המתקן ובכך פוגעת ביעילותו ובהכנסותיו.

בנוסף לבעיית הקטנת הנפח התפעולי, לא צריך להגיד מפני שאתם כבר יודעים, כי עלות פינוי הבוצה או המשקע הוא בין ההוצאות הגבוהות ביותר של המפעל. וכאן חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל נכנסת לתמונה, כי חץ יודעת לתת שירות יעיל ואיכותי להקטנת משקל הבוצה לפינוי תוך השבת נוזל התוצר לתהליך מבלי לפגוע בתפוקת המפעל.

משקעים

יתרונות השירותים של חץ בתחום הבוצה

 יתרונות השירותים של חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל בתחום הבוצה נובע מהניסיון והזמינות לפתירת הבעיה, בנוסף לחיסכון בזמן ומשאבים שהמפעל יכול להרוויח כאשר מתקיים רצף עבודה תפעולי מבלי השבתת המתקן או המפעל. באפשרות חץ לעבוד במגוון סוגי פרויקטים כמו: BOO, BOT, Turnkey, Tailor-made ועוד. השייכות של חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל לקבוצת חץ מספק לה יתרון משמעותי בתכנון, הקמה ותפעול של פרויקטים תהליכים. מבלי להתפשר על איכות המוצרים תוך התחייבות לשירות הטוב ביותר בתחום. מוזמנים ליצור קשר לשאלות ופתרונות.

ייצוב בוצה (Stabilization) - תהליך ביולוגי או כימי, ברוב המט"שים מתבצע ביולוגי, שמטרתו למנוע מטרדי ריח והתפתחות זבובים, חרקים ומזיקים אחרים ולהפחית ריכוזים של גורמי מחלות.

סילוק בוצה - פינוי בוצה להטמנה באתר לסילוק פסולת;

פינוי בוצה – העברת בוצה אל מחוץ לתחום המפעל לטיפול שבו נוצרה או ממקום אחר שבו נעשה טיפול בה;

מיצוק בוצה  (Consolidation) - העלאת ריכוז המוצקים בבוצה לרמה של 25 אחוזים לפחות.

 סחיטת בוצה  (Dewatering)  – תהליך המיועד להפחתה נוספת של נפח הבוצה בדומה להסמכה וזאת ע"י הוצאת חלק מהנוזלים בבוצה והעברת הבוצה ממצב נוזלי למצב יבש יחסי שניתן להובלה (דומה תהליכית להסמכה אך בריכוזי בוצה גבוהים יותר).

הסמכת הבוצה  (Thickening) – תהליך שמטרתו להקטין את נפח הבוצה לפני שלבי הטיפול הבאים ע"י הוצאת חלק מהנוזלים בבוצה, אך לא משפר את איכות הבוצה.

טיפול קדם

החלק הראשון בתהליך טיפול בשפכים ומשקעים. במערך זה קיימים יחידות הפרדה אשר מרחיקות את החפצים הגדולים. בכדי למנוע שיבושים בתהליך הטיפול או פגיעות פיזיות בשלבים שבאים לאורכו. לרוב בשלבים אלו נמצא פסולת גולמית שתלך ישירות למכולת פינוי פסולת. 

מאגרי ויסות

חלק מאוד חשוב לשמירה על רצף תפעולי של המתקן או המפעל. לרוב נמצא את מאגרי הויסות בכניסה למפעל או למתקן, ומטרתו העיקרית היא לדאוג לנפח תפעולי יעיל מבלי להקשות על התהליך או המערכת. בחלק זה בתהליך ניתן לראות את רוב הצטברות המשקעים, אם זה בבריכות ויסות לאחר שלב הקדם או בבורות הויסות לתחנות שאיבה. חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל מכירה טוב מאוד את הצורך בשמירה על מאגרי ויסות תקינים ורציפים, לכן נוכל לעזור לכם במתן שירותים מתאימים כפי שיצא לנו לעשות בעבר בחברות מובילות במשק. תהליך של ייצוב  (Stabilization)

משרד להגנת הסביבה פרסם בתאריך 2014 הנחיות לייצוב בוצת מט"שים כאשר ייצוב בוצה הוא תהליך ביולוגי או כימי, ברוב המט"שים מתבצע ביולוגי, שמטרתו למנוע מטרדי ריח והתפתחות זבובים וחרקים או מזיקים אחרים המעבירים מחלות. לאור תהליך זה, ביחד עם ייצוב הבוצה מתקבלת הפחתה חלקית של ריכוזי הפתוגנים. בנוסף משרד להגנת הסביבה מחייב לעשות את תהליך הייצוב בתחום המט"ש. 

"לא תסולק בוצה מהעסק אלא אחרי שעברה תהליך הייצוב". –
משרד להגנת הסביבה

במסמך הנחיות לייצוב בוצת מט"שים משרד להגנת הסביבה מפרט את התהליך הביולוגי-פיזיקלי-כימי להשלמת תהליך הייצוב של בוצת מט"שים, בוצה אורגנית, והפקת בוצה מיוצבת. אך התהליכים ליישום דומים בעקרונותיהם גם לבוצה מינרלית.

שיקוע פיזיקלי

בשלב זה בתהליך מתבצעת הרחקה פיזיקלית של מוצקים גדולים מפני שצפיפותם גדולה יותר מצפיפות המים. חלק זה בתהליך מגיע לאחר גדילה של אותו חלקיק הנובעת מגדילה ביולוגית או בגלל הוספת כימיקלים. העיקרון שעומד מאחורי שלב השיקוע הפיזיקלי הוא ככל ששטח הפנים של אותו אזור שיקוע יהיה גדול יותר כך נוכל להרחיק חלקיקים קטנים יותר ובכך אחוז ההרחקה יהיה גבוה יותר. ופה חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל נכנסת, כאשר ברשותנו מהנדסים ומוצרים אשר יכלו לתת פתרון כדי להוציא את המיטב מאותו שטח נתון. 

תהליך של סחיטה (Dewatering)

תהליך המיועד להפחתה נוספת של נפח הבוצה בדומה להסמכה וזאת ע"י הוצאת חלק מהנוזלים בבוצה והעברת הבוצה ממצב נוזלי למצב יבש יחסי שניתן להובלה (דומה תהליכית להסמכה אך בריכוזי בוצה גבוהים יותר). לרוב בשלב זה משתמשים במכונות גדולות ובעלות תכונות פיזיקליות ייחודיות, חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל יודעת להתאים (Tailor-made) את מוצר הסחיטה לסוג בוצה שנמצאת ברשות הלקוח, כפי שניתן ללמוד מהפרויקטים שחץ ביצעה בעבר. 

הסמכת הבוצה (Thickening)

 תהליך שמטרתו להקטין את נפח הבוצה לפני שלבי הטיפול הבאים ע"י הוצאת חלק מהנוזלים בבוצה, אך לא משפר את איכות הבוצה.

ללא מלל

תהליך של מיצוק (Consolidation)  

תהליך שמטרת העלאת ריכוז המוצקים לרמה הגבוה מ-25 אחוזים מוצקים, תוך השקעת עבודה, תהליך זה יכול להיות משולב בכמה דרגות ובכמה טכנולוגיות. לרוב תהליך המיצוק היא שרשרת של פעולות סחיטה והסמכת בוצה המביאות את הבוצה לאיכות הנדרשת. לחץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל קיימות כמה טכנולוגיות ומוצרים אשר יודעות לספק את הרמה הנדרשת בתיק מתקן שלך. 

סילוק ופינוי

מטרת סילוק ופינוי הבוצה היא בצמצום המפגע הסביבתי מאותה מדיה, בעקבות ריכוז מזהמים גבוה. בגלל הפוטנציאל הפגיעה הסביבתית משרד האיכות הסביבה ומשרד הבריאות מבצעים תוכנית דיגום שנתית סדורה, ואף מפרסמים את רמת המסוכנות של כל מזהם וריכוזו (חלק 1 חלק 2). לכן מטרת כל תהליך הטיפול הוא ייצור בוצה סוג א' (מפני שרק היא קיימת, והיא האיכות המינימלי) והבאת אותו בוצה לשימוש חקלאי או למתקן השבה

שלום לך! אם כבר מצאת את הפתרון המתאים לבעיית מכלים או חללים שלך. נמצא כאן טופס שאלון נתונים ראשוניים לטיפול במכלי או חללים סגורים לבוצה, או את טופס שאלון לנתונים ראשוניים לניקוי מיכל, יש באפשרותך למלא אותו ולשלוח אלינו בכך אנו נוכל לתת לך מענה טוב ומהיר לצורך שלך. 

בנוסף ניתן גם למלא ולשלוח אלינו את טופס נתונים ראשוניים לשפכים/מוצר, ובכך אנו נוכל לספק את השירות המיטבי.

*ניתן גם ליצור איתנו קשר גם ללא מילוי הטפסים.

כמה האתר עזר לך בהבנת הבעיה ובחירת הפתרון?

דילוג לתוכן