בריכות ואגנים נמצאים בשימוש נרחב כמקום תפעול (ויסות) ואחסון תעשייתי. עם הזמן, בוצה ומשקעים מצטברים בקרקעית, מה שגורם לחסימה ופגיעה בפעילות התקינה של המתקן או המפעל. 

אותם משקעים שנמצאים בתחתית אזור התפעול (בריכה, אגן או מיכל) בדרך כלל כוללים חומרים בעלי ערך גבוה וניתנים להשבה. מצד שני, הגישה אליהם מוגבלת מאוד וכתוצאה מכך קשה לטיפול. בנוסף, מתאמי בטיחות הקשורים לסביבה הנובעים מריכוז מזהמים גבוה באותה משקע, ולזנק שאותם חומרים יכולים לגרום, מתבצעות הפסקות תקופתיות ארוכות ויקרות. 

לכן באפשרות חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל להציע שירות תומך למיחזור, סילוק או טיפול של אותם משקעים ובוצה באמצעות מערך הדוברות, The Predator. תוך התחייבות לניקוי מלא ואיכותי לאגנים ולבריכות עם שירות מקצועי והרבה ניסיון. 

יום שני של עבודה …

כדי למנוע חדירת מזהמים או חומרים מסוכנים לקרקע ולמי תהום, מכסים את קרקעית האגן או הבריכה בשכבה אטומה ודקה יחסית של PE או HDPE. כל פגיעה באותה שכבה אטומה עשויה להוביל לזיהום בקרקע, שעלולה להתגלות רק זמן רב אחרי ולעלות עצומה בטיפול בקרקע המזוהמת. 

לכן חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל יודעת לספק שירותי הקמה ותחזוקה לכיסוי וקירוי ביריעות PE או HDPE של אותם אגנים או בריכות, כמו כן גם שירותי תיקון ואטימה במצבים קיצוניים של פגיעה ביריעת ומקרי דליפה. בנוסף לטיפול בקרקעות מזוהמות כתוצאה מאותה פגיעה בכיסוי.  

באפשרות חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל לעבוד במגוון סוגי פרויקטים כמו: BOO, BOT, Turnkey, Tailor-made ועוד. השייכות של חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל לקבוצת חץ מספק לה יתרון משמעותי בתכנון, הקמה ותפעול של פרויקטים לאגנים ובריכות. חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל תוכל לפתור לך את כלל הבעיות בצורה הטובה ביותר, מבלי להתפשר על איכות המוצרים תוך התחייבות לשירות הטוב ביותר בתחום. מוזמנים ליצור קשר לשאלות ופתרונות.

PREDATOR series

החלטת רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) בנוגע לכנסת חומרים שמקורם מחוץ למחצבה ופינוי חומרים נחותים ממחצבה, התקבלה בעקבות פעולות הפקת חומרי כרייה וחציבה שנוצרים חומרים נחותים. חומרים אלו נערמים ומצטברים בתחום שטחי המחצבות ומהווים מפגע תפעולי שאינו מאפשר הפקה מיטבית ויעילה של חומרי הגלם במחצבה וכן לאיבוד עתודות חומרי גלם זמינות לכרייה ולחציבה.

ובכך הנהלת הרשות מאשרת את ההצעה כאמור, המאפשרת הכנסת חומרי גלם שמקורם מחוץ לשטח המחצבה, אל שטח מחצבה פעילה בעלת חוזה הרשאה לכרייה וחציבה בתוקף, לצורך עיבוד ושיווק, בהתאם להוראות הנוהל המצורף להצעה זו. הכנסת החומרים מבחוץ לצורך עיבודם במתקני המחצבה תהיה פטורה מתשלום.

שלום לך! אם כבר מצאת את הפתרון המתאים לבעיית האגנים או הבריכות שלך. נמצא כאן טופס שאלון נתונים ראשוניים לטיפול באגני בוצה, יש באפשרותך למלא אותו ולשלוח אלינו בכך אנו נוכל לתת לך מענה טוב ומהיר לצורך שלך. 

בנוסף ניתן גם למלא ולשלוח אלינו את טופס נתונים ראשוניים לשפכים/מוצר, ובכך אנו נוכל לספק את השירות המיטבי.

*ניתן גם ליצור איתנו קשר גם ללא מילוי הטפסים.

כמה האתר עזר לך בהבנת הבעיה ובחירת הפתרון?

דילוג לתוכן