חברה ישראלית שבין מוצריה הם פוספטים, חומצה זרחתית ודשנים לתעשיות שונות. כחלק מתהליך ייצור החומצה הזרחתית המופקת ממחצבים, ממולאים אגני שיקוע גדולים. 

הבעיה

הבעיה המרכזית היא תחזוקה וטיפול באגני הבוצה הזרחתית ואיתה בין 20-30 אחוזים מהחומצה המיוצרת בתהליך. למפעל קיימים כ-9 אגני בוצה זרחתית, וכחלק מתהליך הייצור של המפעל נעשה שימוש במספר אגני בוצה לשקיעה של בוצת הגבס ולאידוי מים מהחומצה הזרחתית הגולמית. מכיוון שלאגני הבוצה אין גישה ישירה והן בעלי משטח מבודד בתחתית, למניעת חדירת החומרים המסוכנים לקרקע, לא ניתן להשתמש בציוד קונבנציונלי ובכלים כבדים לפינוי הבוצה. 

עם הזמן מצטברת הבוצה הזרחתית באגנים ומקטינה את הנפח התפעולי תוך פגיעה ביעילות הייצור, בשילוב איבוד חמישית מיכולת הייצור של המפעל. לשם כך חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל התבקשה ע"י אותו מפעל ייצרני למצוא פתרון בטוח וחסכוני לבעיה. תוך שמירה על הצרכים הבאים: 

הפתרון

הפתרון של חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל כלל פיתוח וייצור פטנט טכנולוגי חדשני, Predator, הרובוט בעל יחידות שאיבה וכושר ציפה על פני אגן הבוצה המסוכנת תוך טיפול בבוצה והשבת החומצה הזרחתית למפעל. 

ה-Predator היא דוברת שאיבה רובוטית ייחודית הנשלטת מרחוק, בשל הסביבה הקורוזיבית והשוחקת באגן בגלל החומצה הזרחתית, ה-Predator מצויד במערבלים מיוחדים עם בורג לפירוק הבוצה ומשאבה שמאפשרת להעביר את הבוצה בצינור נייד למתקן טיפול וההשבה המרוחק 1 ק"מ. מערך הסחיטה והמיצוק של הבוצה מבוצה ע"י יחידות Filter Press של חץ ביצוע וטכנולוגיות ישראל ובכך מקטין את נפח הבוצה לפינוי וממצה את החומצה הזרחתית מהבוצה.  

ל-Predator קיימת יכולת מוכחת לשאוב בוצה בבטחה מאגני הבוצה המכוסות בפוליאתילן מבלי לפגוע בכיסוי ההגנה של האגן, תוך הימנעות מיצירת נזק אקולוגי. תוך שמירה על נפח תפעולי והמשך עבודת האגן. 

מתקן השבת חומצה זרחתית 1
מתקן השבת חומצה זרחתית

תוצאות העבודה

מכולת עוגת סינון מפילטר פרס (Filter Press)
מכולת עוגת סינון מפילטר פרס (Filter Press)

ניקוי מיכלים

דוברה - מערכת שאיבה צפה - ניקוי בריכות חומצה

דוברה - מערכת שאיבה צפה - השבת משאבים

מתקן השבת חומצה

→ לפני

מתקן השבת חומצה

בזמן העבודה

אחרי דוברה

→ אחרי

כמה האתר עזר לך בהבנת הבעיה ובחירת הפתרון?

דילוג לתוכן